Obligaties

De kosten voor aanleg Zonneweide Bergen Fase 3 zijn begroot op € 1.250,000,-. De coöperatie beoogt en groot deel, zo niet alles, te financieren met uitgifte van obligaties.

BE geeft voor de financiering van Fase 3 obligaties uit van € 100,- per stuk met 5% rente gedurende 15 jaar. De inschrijving voor start per 1 oktober en eindigt op 11 november 2023.

De bedoeling is dat alle gezinnen, bedrijven en instellingen in de gemeente Bergen kunnen meedoen. De minimale deelname is met één obligatie. Maximaal kan een deelnemer 500 obligaties nemen als daarvoor ruimte is. Natuurlijk hebben de huidige 200 leden van de coöperatie voorrang bij de toekenning maar de verwachting is dat alle Bergense inschrijvers obligaties kunnen verkrijgen. Ook belangstellenden  buiten de gemeente Bergen kunnen zich aanmelden en zij kunnen obligaties nemen als daarvoor ruimte is. Obligatiehouders zijn of worden lid van Coöperatie Bergen Energie (BE). De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is € 15,-. Het bestuur van de coöperatie waakt over een juiste verdeling en toekenning. In het Obligatiememorandum Obligaties Zonneweide Bergen Fase 3 kunt u downloaden.

logo Bergen Energie
logo provincie Noord-Holland
logo Bergen NH
logo Sun Projects