Zonneweide Bergen Fase 3

Zonneweide Bergen Fase 3 is het sluitstuk van het project Zonneweides aan de Bergerweg in Bergen NH. De eerste fase is gerealiseerd in 2016 als z.g. postcoderoos-project. Hieraan doen 76 leden van de coöperatie deel. De tweede fase is gerealiseerd in mei 2017 en kent 84 deelnemers die obligaties hebben genomen.

Met de eerste twee installaties wordt per jaar 1.2 miljoen kWh groene stroom opgewekt, genoeg voor het jaargebruik van ongeveer 480 huishoudens. De derde en laatste fase voegt daar nog eens 2 miljoen kWh aan toe, genoeg voor het jaarverbruik van 800 huishoudens. In totaal realiseert BE met haar leden en partners na realisatie van de laatste fase van het project dus een stroomproductie voor 1280 huishoudens en wordt een CO2-besparing bereikt van bijna 17.000 ton.

Zonneweide Bergen Fase 3 is een project van Coöperatie Bergen Energie (BE) U.A dat wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Bergen, de Provincie Noord-Holland en Sunprojects.

De gemeente Bergen is eigenaar van het terrein en heeft een grote bijdrage geleverd bij de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning en het aanbieden van een gunstige pachtovereenkomst.

De provincie Noord-Holland steunt de onderneming met een eenmalige subsidie van € 10.000,-.

Sunprojects BV uit Amstelveen is de installateur de Zonneweides Bergen 1 en 2. Voor van Zonneweide Bergen Fase 3 is veel voorbereidingswerk gedaan ten behoeve van de technische inpassing en het ontwerp van een passende installatie. Sunprojects ondersteunt BE bij de financiering in de eerste jaren van het project.

De installatie van Zonneweide Fase 3 wordt in de aankomende wintermaanden gebouwd en zal volledig operationeel zijn in het voorjaar van 2024. De productieduur is gepland op 25 jaar.

Kerngegevens van de installatie Zonneweide Bergen Fase 3
Oppervlakte terreinCa. 2 hectare
Zonnepanelen3.250 Modules 580 Wp Haitai
Opgesteld vermogen1,9 MWp
ProductiePer jaar ca. 2 GWh elektriciteit
CO2Er wordt een besparing behaald van ca. 10.170 ton CO2 per jaar

De geplande zonneweide Bergen Fase 3, gesitueerd achter Scholten Huize Horeca aan de Bergeweg 125 in Bergen NH.

Klik hier op voor een vergroting van de foto.

Obligaties

De kosten voor aanleg Zonneweide Bergen Fase 3 zijn begroot op € 1.250,000,-. De coöperatie beoogt en groot deel, zo niet alles, te financieren met uitgifte van obligaties.

BE geeft voor de financiering van Fase 3 obligaties uit van € 100,- per stuk met 5% rente gedurende 15 jaar. De inschrijving voor start per 1 oktober en eindigt op 7 december 2023.

De bedoeling is dat alle gezinnen, bedrijven en instellingen in de gemeente Bergen kunnen meedoen. De minimale deelname is met één obligatie. Maximaal kan een deelnemer 500 obligaties nemen als daarvoor ruimte is. Natuurlijk hebben de huidige 200 leden van de coöperatie voorrang bij de toekenning maar de verwachting is dat alle Bergense inschrijvers obligaties kunnen verkrijgen. Ook belangstellenden  buiten de gemeente Bergen kunnen zich aanmelden en zij kunnen obligaties nemen als daarvoor ruimte is. Obligatiehouders zijn of worden lid van Coöperatie Bergen Energie (BE). De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is € 15,-. Het bestuur van de coöperatie waakt over een juiste verdeling en toekenning. In het Obligatiememorandum Obligaties Zonneweide Bergen Fase 3 kunt u downloaden.

Inschrijfformulier

Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen de bevestiging via E-mail.

  Ondergetekende

  Uw adresgegevens

  Uw contactgegevens

  Obligaties

  Bankrekening voor uitbetaling rente en restant hoofdsom Obligatie(s)

  Lees onze privacyverklaring

  logo Bergen Energie
  logo provincie Noord-Holland
  logo Bergen NH
  logo Sun Projects